Fundusz sołecki jako wkład własny?

Na zebraniu wiejskim zostało przegłosowane, że nasz fundusz pójdzie na odnowę zabytkowej studni i terenu wokół niej. Stąd pytania: Czy może to być wkład własny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE? Czy po 30 września możemy jako wieś (sołtys) zwrócić się do burmistrza z chęcią wystąpienia o zewnętrzne dofinansowanie naszego przedsięwzięcia? Pieniądze będą przeznaczone na ten sam

» Read more
1 2 3 4 5 11