Fundusz Sołecki w pytaniach i odpowiedziach

W Poradniku Funduszu Sołeckiego wydanym w roku 2009 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zamieszczono odpowiedzi na postawowe pytania, które wiążą się z wprowadzaniem funduszu. Postanowiliśmy zamieścić odpowiedzi przedstawicieli Ministerstwa również na naszej stronie, aby były jeszcze bardziej dostępne. Poniższy tekst można znaleźć na stronach 8-10 Poradnika.

» Read more

Czas jest po stronie sprawnych sołectw

30 września mija ostateczny termin, w którym sołectwa mogą składać wnioski o sfinansowanie zadań z funduszu sołeckiego. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu sołectwach instytucja funduszu sołeckiego zagości po raz pierwszy warto szukać możliwych sposobów na wsparcie sołectw w przygotowaniu dobrego wniosku. Wymogi merytoryczne i formalne jakie musi spełnić wniosek, choć nie są zbyt wygórowane, to jednak mogą powodować

» Read more
1 9 10 11