Co się dzieje z funduszem sołeckim?

Jesienią 2009 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgromadziło i opublikowało dane ilustrujące liczebność gmin w poszczególnych województwach, które zdecydowały się na przyjęcie uchwał wyodrębniających fundusz sołecki w budżecie na rok 2010. Liczba gmin, które zdecydowały się na ten krok wynosi 1096, co stanowi 47,86% gmin. Wynika z tego, że prawie połowa gmin w Polsce zdecydowała się na wyodrębnienie funduszy

» Read more

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego – do 31 marca!

Przypominamy, że 31 marca zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim upływa termin podejmowania uchwał w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Nieprzyjęcie uchwały do 31 marca skutkuje brakiem podstaw prawnych do utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2011 w oparciu o ustawę oraz niemożliwością uzyskania zwrotu poniesionych wydatków (10 do 30% poniesionych kosztów). Zachęcamy

» Read more

Fundusz Sołecki – Poradnik MSWiA (PDF)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało poradnik dotyczący funduszu sołeckiego. Można go pobrać w formacie pdf nastronie MSWiA oraz tutaj:  Fundusz Sołecki – Poradnik MSWiA (PDF) Poradnik zawiera m. in.: – Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego – Przykładowy wniosek dla sołectw zgłoszenia zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego – Przykładowa uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie

» Read more

Co z funduszem sołeckim gdy w gminie nie ma Strategii Rozwoju?

Często pojawiają się pytania sołtysów dotyczące tego jak interpretować artykuł 1 ustęp 3 ustawy o Funduszu Sołeckim mówiący o tym, że środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy sprawiły. Z tego powoli postanowiliśmy zastanowić jak należy odczytywać ten zapis.

» Read more

Czas jest po stronie sprawnych sołectw

30 września mija ostateczny termin, w którym sołectwa mogą składać wnioski o sfinansowanie zadań z funduszu sołeckiego. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu sołectwach instytucja funduszu sołeckiego zagości po raz pierwszy warto szukać możliwych sposobów na wsparcie sołectw w przygotowaniu dobrego wniosku. Wymogi merytoryczne i formalne jakie musi spełnić wniosek, choć nie są zbyt wygórowane, to jednak mogą powodować

» Read more
1 35 36 37