Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach wydaną przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w programie Budżet obywatelski.

» Read more

Fundusz sołecki w parlamencie: posiedzenie podkomisji, informacja MAiC i MF, interpelacja poselska

Prezentujemy: retransmisję posiedzenia podkomisji sejmowych o funduszu sołeckim, rządowe dokumenty o realizacji ustawy, odpowiedź wiceprezes GUS na interpelację poselską, działania organizacji społecznych na rzecz budżetu obywatelskiego.

» Read more

Struktura wydatków z funduszy sołeckich w 2011 r.

Prezentujemy strukturę wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszy sołeckich w 2011 r. według działów budżetów.

» Read more

Dokumenty Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dotyczącymi funduszu sołeckiego.

» Read more

27 sierpnia 2012 roku kolejna konferencja regionalna o funduszu sołeckim – tym razem w Kielcach

  Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  serdecznie zaprasza na organizowaną pod patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji, konferencję Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie? Konferencja skierowana jest do przedstawicieli władz samorządowych, sołtysów oraz mieszkańców sołectw.  

» Read more
1 2 3