Zbieramy doświadczenia związane z funduszem sołeckim!

Czas organizowania zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego w pełni! Trwają przygotowania do zebrań wiejskich i dyskusje nad przeznaczeniem pieniędzy z funduszu sołeckiego. Jesteśmy bardzo ciekawi jak u Państwa wyglądają zebrania wiejskie. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę podzielić się swoim sposobem na zorganizowanie zebrania wiejskiego, swoim doświadczeniem związanym z funduszem sołeckiem, bądź też zaprosić nas na zebranie wiejskie do

» Read more

Grunt w trakcie przekształcania prawa własności

Gmina wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie jej na własność obszaru obejmującego 22 ary. Sprawa jest w toku. Mieszkańcy sołectwa na którego obszarze znajduje się teren, który ma zostać przekazany, chcą już podjąć uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na budowę placu zabaw na kawałku wspomnianego terenu. Czy mogą to zrobić?

» Read more

Fundusz sołecki w świetlicy, która jest własnością prywatną

Na terenie sołectwa istnieje świetlica zbudowana przez jej mieszkańców w roku 1987. Jest ona oficjalnie własnością miejscowego Kółka Rolniczego, do którego należą mieszkańcy prawie całej wsi. Od lat jest ona remontowana przez mieszkańców (nie jest własnością gminy).

» Read more
1 7 8 9 10 11