Wydatek mniejszy niż zaplanowany

Do kiedy urząd gminy powinien rozliczyć fundusz sołecki? W naszym przypadku w roku 2009 kwota około 20 tysięcy złotych została rozdysponowana na doposażenie placu zabaw. Gmina zakupiła sprzęt za 9 tysięcy (w grudniu 2010 roku). Czy tak powinna wyglądać realizacja funduszu sołeckiego?

» Read more

Konkretne doświadczenia – o funduszu sołeckim w Podlaskiej Izbie Rolniczej

10  grudnia 2010 roku w Barszczewie koło Białegostoku Podlaska Izba Rolnicza oraz Sekretariat Regionalny KSOW zorganizowały konferencję Wpływ funkcjonowania funduszu sołeckiego na rozwój obszarów wiejskich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, przede wszystkim delegaci izby rolniczej, wśród których licznie reprezentowani byli sołtysi z województwa podlaskiego.

» Read more

Darowizny i dochody a fundusz sołecki

Czy rada sołecka może się starać o darowizny od różnych firm, np. o naczynia kuchenne do świetlicy wiejskiej, oraz czy musi płacić podatki do US z organizowanych zabaw wiejskich w trakcie której zarobią coś na rzecz sołectwa? Jak ogólnie oceniać kwestie dotyczące wkładu własnego mieszkańców sołectwa?

» Read more

„Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi”

W dniach 23-26 listopada 2010 w Poznaniu odbyły się Targi GMINA 2010. Pośród wielu imprez towarzyszących temu wydarzeniu, znalazło się również seminarium Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi, które było kolejną próbą zebrania dotychczasowych doświadczeń związanych z wprowadzaniem i realizacją funduszu sołeckiego.

» Read more
1 5 6 7 8 9 11