Czy wydajemy pieniądze z funduszu sołeckiego?

Mamy już pierwsze dane dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2010. Choć niepełne, dane te pokazują skalę wyodrębniania funduszu, jego realnego wydatkowania, jak również pieniędzy, które wrócą do gmin w formie zwrotu z budżetu państwa.

» Read more

Modernizacja skrzynki telekomunikacyjnej?

W naszej wsi wszyscy mieszkańcy są podłączeni do sieci Telekomunikacji Polskiej (TP). Jednak ze względu na przestarzały osprzęt w głównej skrzynce rozdzielczej nie można za pomocą tej sieci umożliwić mieszkańcom dostępu do Internetu poprzez stałe łącze, a TP , pomimo potencjalnej, dużej ilości odbiorców usług informatycznych, nie chce z własnych środków zmodernizować tejże skrzynki.

» Read more

Czy warto dzielić się władzą?

Wszyscy, którzy pełnią jakieś funkcje samorządowe, czy społeczne, a nawet i ci którzy prowadzą biznes, zadają sobie często podobne pytanie: na ile można zaufać innym i włączyć ich w proces decyzyjny? Zawsze przecież pozostaje świadomość, że to ja osobiście odpowiadam za podjęte decyzje i ponoszę odpowiedzialność.

» Read more
1 3 4 5 6 7 11