Jak gminy informują?

Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze i twarde rezultaty. Najważniejsza w całej koncepcji funduszu jest możliwość ulepszania swojej miejscowości razem – spotykania się, dyskutowania i wspólnego decydowania o tym, na co warto wydać pieniądze. Natomiast żeby się spotkać, trzeba wiedzieć, gdzie, kiedy i po co.

» Read more

Każda wieś jest wyjątkowa

7 września 2011 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie, odbyło się seminarium Aktywne sołectwo – perspektywy rozwoju społeczności wiejskich, kapitał społeczny sołectw. Dyskutowano na temat faktycznej i możliwej aktywności mieszkańców sołectw oraz roli samorządów – gminnych, powiatowych i wojewódzkich – we wspieraniu tej aktywności.

» Read more
1 2 3 4 5 6 11