Co z domami ludowymi?

Na terenie gminy Zduny istnieją tzw. domy ludowe, świetlice które służą mieszkańcom wsi (zajęcia sportowe, spotkania rodzinne, uroczystości wiejskie, imprezy kulturalne). Zostały zbudowane 35-40 lat temu przez mieszkańców wsi, ale stoją na gruncie, który formalnie jest jeszcze własnością prywatną lub ma nieuporządkowany stan prawny. Czy można ponosić wydatki na remont takiego domu z funduszu sołeckiego? Wątpliwości wynikają stąd, że dom

» Read more

Seminarium „Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?”

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich serdecznie zaprasza na seminarium pt. Po co nam ustawa o funduszu sołeckim? Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematem aktywności lokalnej w perspektywie funkcjonowania funduszu sołeckiego, osób bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia funduszy: przedstawicieli społeczności wiejskich, sołtysów, urzędników gmin, a także osób wspomagających wdrożenie funduszy sołeckich radą oraz krytyczną refleksją: ekspertów, akademików oraz pracowników trzeciego

» Read more

Witnica – gmina, która ma fundusz sołecki

Zalety i wady funkcjonowania funduszu sołeckiego w gminie Witnica  – to prezentacja Pawła Pisarka, sekretarza gminy Witnica,  którą autor przedstawił przedstawił podcas konferencji Partycypacja społeczna – obszary, warunki, możliwościi zorganizowanej w październiku 2008 roku przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Poniżej zamieszczamy również informacja na temat funduszu sołeckiego w gminie Witnica, pochodząca z serwisu www.samorzad.pap.pl:

» Read more

U nas mieszkańcy sami decydują, na co wydać pieniądze

W Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym (Nr 2/2008 (37)) zmieszczono wywiad z Danutą Dejk, sołtyską wsi Zawory w gminie Chmielno oraz Zbigniewem Roszkowskim wójtem gminy Chmielno. W wywiadzie poruszony został temat funkcjonowania funduszy sołeckich w gminie Chmileno na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oraz w kontekście wchodzącej w życie ustawy o funduszu sołeckim. Zachęcamy do lektury wywiadu  U nas mieszkańcy sami decydują, na

» Read more

Realizacja funduszu sołeckiego w gminie Pyrzyce

Pyrzycka Akademia Zmiany to projekt, który jest realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie POLITES i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Pyrzyckiej, Urząd Gminy Pyrzyce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury. Jego celem jest pokazanie mieszkańcom pyrzyckich sołectw, że zmiana jest możliwa i że to właśnie oni mogą jej dokonać. Projekt koncentruje się wokół wprowadzania w sołectwach gminy Pyrzyce funduszy sołeckich

» Read more

Pieniądze w rękach lokalnej wyobraźni

5 sierpnia w gminie Miłomłyn odbyły się 3 spotkania Dariusza Kraszewskiego (Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich), koordynatora projektu Budżet Obywatelski z mieszkańcami wsi Dębinka, Liksajny oraz Liwa. Spotkania zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla innych” we współpracy z sołtysami i sołtyskami poszczególnych sołectw. Celem spotkań było omówienie możliwości jakie otwierają się przed mieszkańcami poszczególnych miejscowości w związku z wejściem w

» Read more
1 9 10 11