Co nam przyniósł fundusz sołecki?

Z mojego punktu widzenia wprowadzenie funduszu sołeckiego dało społecznościom wiejskim możliwość większego zaangażowania w sprawy swoich wsi – pisze Zbigniew Tomaszewski, sołtys sołectwa Czmoniec.

» Read more

Konkretne doświadczenia – o funduszu sołeckim w Podlaskiej Izbie Rolniczej

10  grudnia 2010 roku w Barszczewie koło Białegostoku Podlaska Izba Rolnicza oraz Sekretariat Regionalny KSOW zorganizowały konferencję Wpływ funkcjonowania funduszu sołeckiego na rozwój obszarów wiejskich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, przede wszystkim delegaci izby rolniczej, wśród których licznie reprezentowani byli sołtysi z województwa podlaskiego.

» Read more

„Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi”

W dniach 23-26 listopada 2010 w Poznaniu odbyły się Targi GMINA 2010. Pośród wielu imprez towarzyszących temu wydarzeniu, znalazło się również seminarium Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi, które było kolejną próbą zebrania dotychczasowych doświadczeń związanych z wprowadzaniem i realizacją funduszu sołeckiego.

» Read more

Biblioteki wiejskie i fundusz sołecki

Zrównoważony rozwój polskiej wsi, o którym mówimy dzisiaj, opiera się na zupełnie nowych założeniach niż jeszcze kilkanaście lat temu. Rolnictwo i kwestie ekonomiczne przestają być dominującymi tematami  – dużo większą wagę przykłada się do rozwoju społecznego, animacji lokalnych społeczności, rozwijania postaw aktywnego obywatelstwa. Spośród wielu programów i narzędzi, które mają prowadzić w tym kierunku, jednym z najciekawszych jest fundusz sołecki.

» Read more
1 5 6 7 8 9