Każda wieś jest wyjątkowa

7 września 2011 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie, odbyło się seminarium Aktywne sołectwo – perspektywy rozwoju społeczności wiejskich, kapitał społeczny sołectw. Dyskutowano na temat faktycznej i możliwej aktywności mieszkańców sołectw oraz roli samorządów – gminnych, powiatowych i wojewódzkich – we wspieraniu tej aktywności.

» Read more

Demokracja do naprawy

Kiedy politycy zawiodą…ludzie upominają się o bardziej obywatelską demokrację. Na przykład taką, w której po wspólnym namyśle i dyskusji decydują o własnych sprawach sami. W wydaniu Gazety Wyborczej z 28-29 maja 2011 roku Adam Leszczyński pisze m.in. o funduszu sołeckim.

» Read more

Czy warto dzielić się władzą?

Wszyscy, którzy pełnią jakieś funkcje samorządowe, czy społeczne, a nawet i ci którzy prowadzą biznes, zadają sobie często podobne pytanie: na ile można zaufać innym i włączyć ich w proces decyzyjny? Zawsze przecież pozostaje świadomość, że to ja osobiście odpowiadam za podjęte decyzje i ponoszę odpowiedzialność.

» Read more
1 4 5 6 7 8 9