Aktywność w sołectwach

Gdy mówimy o aktywności społecznej rozumiemy przez to wszelkie działania zmierzające do zrealizowania konkretnych działań dla wspólnego dobra, ale też samoorganizację społeczeństwa w postaci grup nieformalnych i stowarzyszeń. Warto  przyjąć tę definicję, gdyż ułatwi to nam rozumienie różnych modeli aktywności, a właściwie etapów jej rozwoju.

» Read more

Jak gminy informują?

Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze i twarde rezultaty. Najważniejsza w całej koncepcji funduszu jest możliwość ulepszania swojej miejscowości razem – spotykania się, dyskutowania i wspólnego decydowania o tym, na co warto wydać pieniądze. Natomiast żeby się spotkać, trzeba wiedzieć, gdzie, kiedy i po co.

» Read more
1 3 4 5 6 7 9