Publikacja „Jak dobrze wydać nasze pieniądze”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach projektu „Fundusz sołecki – nowe możliwości rozwoju wsi”, wydało publikację „Fundusz sołecki – jak dobrze wydać nasze pieniądze„. Jak sam tytuł wskazuje można tu znaleźć przede wszystkim informacje dotyczące finansowych i proceduralnych aspektów funduszu sołeckiego. Autorami publikacji są: Ryszard Kamiński, Zenon Lewandowski i Andrzej Olszewski. Zapraszamy do lektury!

» Read more

Co się dzieje z funduszem sołeckim?

Jesienią 2009 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgromadziło i opublikowało dane ilustrujące liczebność gmin w poszczególnych województwach, które zdecydowały się na przyjęcie uchwał wyodrębniających fundusz sołecki w budżecie na rok 2010. Liczba gmin, które zdecydowały się na ten krok wynosi 1096, co stanowi 47,86% gmin. Wynika z tego, że prawie połowa gmin w Polsce zdecydowała się na wyodrębnienie funduszy

» Read more

Seminarium „Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?”

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich serdecznie zaprasza na seminarium pt. Po co nam ustawa o funduszu sołeckim? Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematem aktywności lokalnej w perspektywie funkcjonowania funduszu sołeckiego, osób bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia funduszy: przedstawicieli społeczności wiejskich, sołtysów, urzędników gmin, a także osób wspomagających wdrożenie funduszy sołeckich radą oraz krytyczną refleksją: ekspertów, akademików oraz pracowników trzeciego

» Read more

Polskie drogi, czyli fundusze sołeckie w pytaniach do przedstawicieli gmin

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zrealizowało w osiemdziesięciu losowo wybranych gminach województwa mazowieckiego badanie, dotyczące wyodrębniania funduszu sołeckiego z budżetu gminy. Rozmawialiśmy z przedstawicielami gmin pytając, między innymi, o główne  przyczyny podjęcia uchwały o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu.

» Read more
1 6 7 8