Stanowisko Rządu w sprawie nowelizacji

Niebawem poznamy stanowisko Rządu w sprawie nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim. 29 lipca projekt stanowiska został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Projekt stanowiska Rządu

29 lipca 2011 r. projekt stanowiska Rządu – po uzgodnieniach międzyresortowych oraz po przyjęciu przez Komitet Stały Rady Ministrów – przekazany został do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Pismo przekazujące projekt pod obrady Rady Ministrów dostępne jest tutaj.

Projekt stanowiska Rządu dostępny jest tutaj, oraz na stronie MSWiA tutaj oraz w załączniku poniżej.

Senacki projekt nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim dostępny jest tutaj.

Co zawiera projekt stanowiska Rządu?

29 lipca 2011 r. Rada Ministrów otrzymała do rozpatrzenia projekt stanowiska krytyczny wobec zapisów nowelizacji dotyczących:

– domniemania wyodrębnienia funduszu sołeckiego (art. 1 pkt 1 lit.a oraz art. 4 nowelizacji),
– możliwości dokonywania wpłat przez mieszkańców sołectwa (art. 1 pkt. 5 nowelizacji),
– nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych (art. 2 nowelizacji),
– nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (art. 3 nowelizacji).

Według projektu stanowiska Rządu powyższe zapisy nowelizacji mogą okazać się niekonstytycyjne, niemożliwe do realizacji w obecnym stanie prawnym. Jednocześnie, mimo zastrzeżeń, Rada Ministrów opowiada się za kontynuacją prac legislacyjnych nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 4192).

Projekt stanowiska Rządu nie odnosi się do budzącej poważne kontrowersje kwestii możliwości dokonywania zmian w funduszu sołeckim.

Kiedy Rada Ministrów przyjmie stanowisko w sprawie nowelizacji?

Punkt przyjęcie Projektu stanowiska Rządu… znajdzie się w planie porządku obrad Rady Ministrów.

Porządek obrad Rady Ministrów można sprawdzić tutaj.

Jak będą wyglądać dalsze prace nad nowelizacją w Sejmie?

Po przyjęciu przez Rząd stanowiska w sprawie nowelizacji Ustawy mogą zostać wznowione prace legislacyjne w Sejmie.

Drugie i ew. trzecie czytanie senackiego projektu nowelizacji Ustawy o funduszu sołeckim będzie mogło odbyć się na jednym z trzech posiedzeń parlamentu, które pozostały do końca kadencji Sejmu: 18/19 sierpnia, 30/31 sierpnia bądź 15/16 września. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium Sejmu.

Plan posiedzeń Sejmu oraz przewidziany porządek obrad znajduje się tutaj.

 

POBIERZ PLIK: Projekt stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4192) w brzmieniu skierowanym skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *