Pytania mieszkańców do gminy

Budowa chodnika z funduszu, naprawa z innych środków gminy.

W tekście Mieszkańcy ul. Sylwestra w obronie swoich domów znalazł się wykaz kwestii, jakie mieszkańcy Rudnik przekazali wójtowi gminy z prośbą o odpowiedź.

Wśród postulatów mieszkańców znalazła się następująca kwestia: Prosimy o przywrócenie chodnika łączącego ulice Sylwestra z Rzeczną. Był to naturalny odpływ dla nadmiaru wody. Odpowiedź gminy: Chodnik ten wykonano ze środków funduszu sołeckiego i tylko w takiej formie może być wprowadzona korekta. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim za wykonanie funduszu sołeckiego odpowiada gmina. Nie oznacza to, że majątek np. w postaci chodnika ma być w przyszłości utrzymywany, naprawiany itp. z funduszu sołeckiego!

Inne pytania z tekstu wskazują, z jak skomplikowanymi kwestiami własnościowymi mamy często do czynienia w sołectwach: Pytanie: Kto odpowiada za utrzymanie drożności grobli wzdłuż ulic Rzecznej i Powstańców Śląskich, przez którą zalało nasze domy? Odpowiedź: Zarządcą jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, który podlega marszałkowi województwa.

Artykuł Rudnik. Mieszkańcy ul. Sylwestra w obronie swoich domów opublikowany 20 września 2012 r. na portalu nowiny.pl dostępny jest tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *