Przedsięwzięcia za 606 milionów z funduszy sołeckich

Publikujemy informację o kwotach i strukturze wydatków z funduszy sołeckich w latach 2010, 2011 i 2012. Dowiedz się więcej o decyzjach mieszkańców!

Wydatki z funduszy sołeckich w latach 2010-2012

Kolejny raz podsumowaliśmy wydatki jednostek samorządu terytorialnego poniesione w ramach funduszy sołeckich. Obliczeń dokonaliśmy na podstawie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2010, 2011 i 2012, udostępnianych przez Ministerstwo Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej (tutaj). W 2012 roku wydatki z funduszy sołeckich na przedsięwzięcia określone przez mieszkańców w 2011 roku, wyniosły: 233 611 565,71 zł.

Łącznie, w latach 2010-2012 zrealizowano przedsięwzięcia z funduszy sołeckich na kwotę 606 711 644,34.

Wydatki z funduszy sołeckich 2010-2012 r.

W 2010 roku wydatki z funduszy sołeckich wykonały 994 jednostki samorządu terytorialnego (jst).
W 2011 roku wydatki z funduszy sołeckich wykonały 1103 jst.
W 2012 roku wydatki z funduszy sołeckich wykonało 1118 jst.

Nieznaczna różnica w liczbie gmin między 2011 a 2012 rokiem, przy wzroście wydatków z funduszy sołeckich o 14% może być związana z coraz lepszą wiedzą mieszkańców, urzędników i innych osób zaangażowanych w proces wdrażania funduszy sołeckich – o funkcjonowaniu funduszu, o sposobie planowania wydatków i włączania mieszkańców w decydowanie o publicznych pieniądzach.

Wydaje się również stanowić argument na rzecz tezy, wyrażonej w raporcie KRRIO (Informacja o wynikach kontroli koordynowanej funduszu sołeckiego przeprowadzonej w 2012 roku):

[…] obowiązujący system wydaje się – mimo pewnego skomplikowania – stosunkowo sprawiedliwy i wyważony. Zasadnym wnioskiem w tym zakresie będzie więc wstrzymanie się ze zmianami regulacji prawnych w celu umożliwienia przyswojenia ich przez gminy. Zwłaszcza, że ustalenia za 2011 r. wskazują na spadek kwoty nieprawidłowości w tym zakresie.

Struktura wydatków z funduszy sołeckich w 2012 r.

Struktura wydatków z funduszy sołeckich, z perspektywy ogólnopolskiej, jest stabilna. W 2012 roku podobnie jak w 2011 najwięcej przedsięwzięć związane było z drogami oraz kulturą. Wydatki z tych działów budżetów jst odpowiadają za 60% wszystkich wydatków z funduszy sołeckich.

Struktura wydatków z funduszy sołeckich w 2012 r.

W ujęciu w formie tabeli:

Struktura wydatków z funduszy sołeckich w 2012 r. TABELA

Informacja o strukturze wydatków z funduszy sołeckich na 2011 r. znajduje się tutaj.

W jaki sposób czytać informacje dotyczące wydatków z funduszy sołeckich w podziale na działy budżetu?

Przedsięwzięcia z funduszy sołeckich wpisywane są do budżetu gminy. Tak jak wszystkie inne wydatki budżetowe klasyfikowane są w działach, rozdziałach i paragrafach budżetu. Przyporządkowanie do działu budżetu, opisuje wydatek w sposób najbardziej ogólny. Przykładowo w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa mieszczą się przedsięwzięcia związane z podniesieniem gotowości bojowej OSP (rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne). Często nazwy działów nie odpowiadają na pozór ujmowanym w nich przedsięwzięciom. I tak: w dziale rolnictwo i łowiectwo wpisane są wydatki na przedsięwzięcia związane z melioracją czy infrastrukturą wodociągową. Kwestie klasyfikacji budżetowej uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Finansów (tutaj) wraz z aktami zmieniającymi (tutaj).

Zobacz przykladowy plan wydatków z funduszy sołeckich na 2012 rok dla gminy Nekla i na 2013 rok dla gminy Jastrowie, stanowiące załączniki do budżetów gmin.

Dziękujemy za wykonanie obliczeń Tomaszowi Teodorowiczowi.

Autor/ka: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *