Pieniądze w rękach lokalnej wyobraźni

5 sierpnia w gminie Miłomłyn odbyły się 3 spotkania Dariusza Kraszewskiego (Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich), koordynatora projektu Budżet Obywatelski z mieszkańcami wsi Dębinka, Liksajny oraz Liwa. Spotkania zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla innych” we współpracy z sołtysami i sołtyskami poszczególnych sołectw. Celem spotkań było omówienie możliwości jakie otwierają się przed mieszkańcami poszczególnych miejscowości w związku z wejściem w życie ustawy o funduszu sołeckim oraz przyjęciem przez Radę Gminy Miłomłyn uchwały o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki z budżetu gminy.

W trakcie spotkań oprócz omówienia formalnych oraz merytorycznych wymogów jakie muszą być spełnione, aby wnioski o realizację działań z funduszu sołeckiego zostały pozytywnie zaopiniowane, mieszkańcy dowiedzieli się jakie kwoty będą do dyspozycji zebrań wiejskich. Były to kwoty od 7200 zł dla miejscowości Dębinka do 24200 zł dla miejscowości Liwa.

Podczas spotkań odbyły się pierwsze dyskusje o tym jakie są potrzeby w poszczególnych wsiach oraz co powinno zostać w pierwszym roku sfinansowane. Te pierwsze przymiarki do planowania wydatków mimo że nie są wiążące, stanowią ważny krok w planowaniu przedsięwzięć w sołectwach. Podczas spotkań dyskutowano również nad organizacją przyszłych spotkań w sołectwach poświęconych omówieniu i wyborowi zadań do realizacji.

Prowadzący spotkanie ze strony Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Dariusz Kraszewski zwrócił uwagę na to że warto jak najszerzej rozpowszechniać informację o miejscach i terminach spotkań aby nikt nie poczuł się wykluczony z uczestnictwa w decydowaniu o wydatkach tylko dlatego, że nie został poinformowany. Podkreślił również, że warto spotkania organizować jak najwcześniej i w miarę możliwości co najmniej dwa: pierwsze podczas którego ustala się wstępne propozycje do sfinansowania i oszacowania kosztów oraz drugie podczas którego na drodze głosowania wybiera się te, które znajdą się we wniosku. Takie rozłożenie w czasie działania pozwoli na sprawne przeprowadzenie zebrań i przygotowanie wniosku.

Podczas każdego ze spotkań pojawiała się kwestia potrzeb młodzieży, która to często nie może brać udziału w formalnym podejmowaniu decyzji (próg ukończonych 18 lat), a przecież również zamieszkuje daną miejscowość i mogłaby aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Stanęło na tym, że osoby dorosłe będą pytać m.in. swoje dzieci i wnuki, aby ich propozycje przedstawić na zebraniach wiejskich.

Podsumowując spotkania trzeba przyznać, że perspektywa decydowania o konkretnych zadaniach do wykonania wyzwala w mieszkańcach sołectw dużo pozytywnej energii i nadziei. Choć podkreśla się skalę potrzeb i znikomą ilość pieniędzy do dyspozycji, to jednak na każdym kroku słychać, że jest to krok w dobrą stronę, że już nie będzie trzeba chodzić i prosić, a składane wnioski nie pozostaną bez odpowiedzi.
Wielkie brawa należą się mieszkańcom miejscowości Dębinka, która choć najmniejsza, była najliczniej reprezentowana na spotkaniu. Tak trzymać i powodzenia w dalszych pracach z funduszem sołeckim!

Dariusz Kraszewski

Autor/ka: Darek Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *