Opinie ekspertów o projekcie zmian ustawy

Publikujemy opinie ekspertów dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw powstałe na zlecenie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Publikujemy opinie ekspertów dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw powstałe na zlecenie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO). Opinie zostały przekazane panu Ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi w czasie spotkania 4 marca 2011 roku.

Uwagi szczegółowe SLLGO do Projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw.

Dlaczego dyskusja i diagnoza stanu faktycznego realizacji Ustawy o funduszu sołeckim są konieczne przed rozpoczęciem prac legislacyjnych nad zmianami ustawy? Stanowisko Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Załączniki nr. 4-7 do Stanowiska znajdują się tutaj.

Opinie prawne:

Uwagi i propozycje do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1098).” Autorami opinii są prawnicy współpracujący z SLLGO.

Opinia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2011 r. (druk nr 1098).” Autorem opinii jest Rafał Trykozko, autor „Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim„, Warszawa 2009.

Opinię dotyczącą problemu nadzoru nad uchwałami rad gmin w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie (bądź nie) w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki można znaleźć tutaj. Autorem opinii wykonanej na zlecenie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich jest dr Kazimierz Bandarzewski z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *