Obliczanie wysokości funduszu na sołectwo

Co należy uwzględnić obliczając fundusz sołecki przypadający na sołectwa?

Pytanie:

Czy do obliczenia kwoty funduszu sołeckiego należy brać liczbę stałych mieszkańców gminy z ewidencji ludności czy także tych czasowo zameldowanych?

Odpowiedź:

Wydaje się, że pytanie nie jest zadane prawidłowo. Wynika z niego, że chodzi o liczbę mieszkańców gminy, a zatem o liczbę służącą obliczeniu kwoty bazowej dla gminy, ustalanej w wyniku podzielenia dochodów bieżących budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata przez liczbę mieszkańców gminy zamieszkałych na terenie gminy na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o 2 lata, ustalonej przez Prezesa GUS. Zatem, jak wynika z zacytowanej z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim metody obliczania kwoty bazowej, należy posługiwać się kwotą podaną przez GUS. Dane GUS nie wydzielają mieszkańców stałych i czasowo zameldowanych.

Okoliczność stałego zamieszkania oraz czasowego zameldowania ma znaczenie przy ustalaniu kwoty funduszu dla poszczególnych sołectw – art. 2 ust. 1 ustawy. Ustalając fundusz dla sołectwa na rok budżetowych należy, zgodnie z powołanym przepisem, uwzględnić wyłącznie liczbę stałych mieszkańców sołectwa na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, wynikającą ze zbioru prowadzonego przez gminę.

Ewentualne zmiany w sposobie liczenia wysokości funduszu dla poszczególnych sołectw mogą nastąpić począwszy od funduszu na 2016 rok, ponieważ aktualnie planowany termin wejścia w życie zmieniającej zasady prowadzenia ewidencji mieszkańców ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, to 1 stycznia 2015 r.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *