• Uchwała o wyodrębnieniu funduszu obowiązuje bezterminowo

  Uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego jest bezterminowa i nie można wyznaczyć okresu jej obowiązywania.

  Read more »
 • Marek Sawicki

  Pozorna zmiana stanowiska MRiRW w sprawie PROW

  Istnieje możliwość wypłaty środków z PROW 2007-2013 w związku z małymi projektami, gdzie wkład własny

  Read more »
 • Platak PROW autorstwa Wojciecha Stefańca

  Fundusz w PROW 2014 – 2020

  Czy fundusz sołecki może być wkładem własnym do projektów PROW 2014 – 2020? Informujemy o

  Read more »
 • Głosowanie. Fotografia Senatu RP

  Czy w 2015 r. podejmować uchwałę o funduszu?

  Tylko w gminach w których w 2014 r. zdecydowano o niewyodrębnieniu funduszu bądź nie podjęto

  Read more »
 • Jorge Franganillo - zdjęcie kalkulatora

  Od 2015 roku wniosek o zwrot wydatków wyłącznie elektronicznie

  Od 2015 r. wniosek o zwrot – wyłącznie elektronicznie W 2015 roku wnioski o zwrot

  Read more »

Artykuły