Niezgodność wniosku o fundusz z zapisami w budżecie gminy

Istnieje niezgodność między wnioskami sołectw a zapisami w załączniku do budżetu na 2013 rok. Jak postępować w takiej sytuacji?

Pytanie:

Istnieje niezgodność między wnioskami sołectw, a zapisami w załączniku do budżetu na 2013 rok. Przykładowo we wniosku sołectwa jest zakup materiału na wykonanie huśtawki, a w budżecie zakup ławki. Moim zdaniem ważniejszy jest wniosek. Wniosek był pierwszy i odzwierciedla potrzeby sołectwa. W związku z tym należy zweryfikować wszystkie wnioski względem uchwały budżetowej i dokonać w niej niezbędnych poprawek. Moje pytanie: czy można dokonać weryfikacji wniosków jak wyżej? Czy przy kontroli RIO wydatki w ramach tych przedsięwzięć nie zostaną uznane za niepodlegające refundacji?

Odpowiedź:

Uwagi zawarte w pytaniu są jak najbardziej słuszne. Podstawowym warunkiem prawidłowości wydatków wykazywanych później jako wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego jest poniesienie ich na przedsięwzięcia wskazane przez sołectwa we wnioskach złożonych w trybie ustawy o funduszu sołeckim, tj. złożonych do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Taką interpretację przyjęła Krajowa Rada RIO w tematyce kontroli koordynowanej funduszu sołeckiego, która przeprowadzana była w 2012 r.

Powinna Pani wskazać uwagę wójtowi (burmistrzowi) na te rozbieżności w celu ich usunięcia na najbliższej sesji rady. Nie ma bowiem sensu wskazywanie w uchwale budżetowej innego przeznaczenia środków niż to wynika z wniosku sołectwa, ponieważ wydatki na tego typu cele i tak nie mogą być podstawą częściowej refundacji z budżetu państwa, gdyż nie mają cech wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zmiana w uchwale budżetowej powinna być poparta uzasadnieniem i załączeniem wniosków sołectw, aby właściwa RIO mogła ocenić cel jej wprowadzenia, którym jest usunięcie nieprawidłowości, a nie wprowadzenie w trakcie roku postanowień niezgodnych z wnioskami sołectw.

Pojawienie się takich rozbieżności w uchwale budżetowej jest albo wynikiem błędu albo zastosowania niewłaściwej interpretacji zasad uchwalania przeznaczenia i wykorzystywania funduszu sołeckiego, polegającej na dopuszczaniu zmian w trakcie roku budżetowego.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *