Lista obecności na spotkaniu mieszkańców finansowanym z funduszu?

Czy gmina, aby rozliczyć fundusz sołecki, może żądać listy obecności na spotkaniu integracyjnym mieszkańców?

Pytanie:

Mieszkańcy przeznaczyli część funduszu na organizację dnia dziecka. Ponieważ do szkoły w ich miejscowości chodzą dzieci z innych sołectw, to nie chcieli „rozdzielać” ich. Urzędnik w gminie stwierdził, ze w imprezie nie mogą uczestniczyć dzieci z innych sołectw i nie mogą one dostawać żadnych nagród, słodyczy itp. Dodatkowo żądana jest przez gminę lista obecności z każdej imprezy integracyjnej, finansowanej z funduszu sołeckiego. Czy gmina, aby rozliczyć fundusz sołecki musi żądać takiej listy?

Odpowiedź:

Nie. Stanowisko prezentowane przez pracowników gminy wydaje się nadmiernie restrykcyjne. Ustawa o funduszu sołeckim nie ustanawia obowiązku dokumentowania w taki sposób realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Okoliczność realizacji festynu na terenie sołectwa przy udziale innych dzieci również nie wykazuje sprzeczności z przepisami ustawy – to, że realizacji przedsięwzięcia służy poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa nie oznacza, że nie może służyć pozostałym mieszkańcom gminy.

Lista obecności na imprezie nie jest też dokumentem, który należałoby uznać za niezbędny z punktu widzenia udokumentowania wydatków budżetowych. Chyba, że taki wyraźny wymóg przyjęto w wewnętrznych procedurach kontroli obowiązujących w urzędzie gminy. W praktyce przyjmowane są różnorodne rozwiązania dotyczące udokumentowania realizacji zadań finansowanych z budżetu. Organy kontroli za wystarczające uważają z reguły np. opisy na fakturach poświadczające cel wydatku – taki sposób dokumentowania należy uznać za wystarczający dla wydatków takich jak np. napoje, słodycze, oprawa muzyczna, inne wydatki organizacyjne. Zasadne jest natomiast osobiste kwitowanie odbioru zakupionych nagród.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *