Zakup strojów ludowych z funduszu sołeckiego?

Czy zakup materiałów i koszt uszycia strojów ludowych dla nowo powstałego zespołu ludowego może być sfinansowany z FS?

Zakup materiałów i koszt uszycia strojów dla zespołu ludowego może
być sfinansowany przez sołectwo ze środków funduszu sołeckiego.
Odpowiednie uzasadnienie tego wydatku we wniosku sołectwa powinno
wskazywać na realizację zadań własnych gminy z zakresu:
– kultury (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym),
– promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym).
Wymaganą cechą przedsięwzięcia jest posiadanie cech realizacji za jego
pośrednictwem zadań własnych gminy (art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu
sołeckim). Wniosek sołectwa powinien zatem wskazywać w szczególności na
takie funkcje wydatku określonego w pytaniu, jak:
– podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej (pieśni, obrzędów, strojów) przez zespół,
– promocja sołectwa i gminy poprzez udział zespołu w przeglądach, koncertach i innych imprezach wyjazdowych.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

  • Monika

    Jakie podstawy prawen może mieć Urząd Gminy, żeby nie zezwolić na taki zakup? I czy w ogóle może wydać negatywną opinię? Od dwóch lat staram się część środków z funduszu sołeckiego przeznaczyć na zakup materiałów i szycie, jednak UG odrzuca moje wnioski twierdząc, że nie można przeznaczyć pieniędzy z funduszu na takie cele.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *