Czy oczyszczając drogę można oczyścić prywatną posesję?

Czy w ramach oczyszczania drogi (wycinka krzaków), która przebiega przez dane sołectwo, można oczyścić też posesje prywatne?

 

Nie. Oczyszczanie prywatnych posesji (w ustawowym znaczeniu tego pojęcia) nie mieści się w pojęcie zadań własnych gminy. Jest to obowiązek każdego z właścicieli posesji, co wynika wprost z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie jest to więc zadanie publiczne.

Zastrzeżenia wymaga, że z pytania nie wynika jednoznacznie, o jakie „oczyszczanie” konkretnie chodzi. Czy o zakres przewidziany ustawą o utrzymaniu u czystości w gminach, czy też o wycinkę krzaków, bo taka możliwość również wynika z pytania. Nie zmienia to jednak faktu braku możliwości sfinansowania tego zadania z funduszu sołeckiego, ponieważ usunięcie drzew i krzewów z danej nieruchomości odbywa się na podstawie zezwolenia wydawanego na wniosek posiadacza nieruchomości, który zobowiązany jest do poniesienia opłat za jego wydanie oraz ponosi koszty związane z usunięciem drzew i krzewów, o których usunięcie się ubiegał. Stanowią o tym przepisy art. 83-90 ustawy o ochronie przyrody, z których jasno wynika, że usunięcie drzew i krzewów z prywatnych posesji nie jest zadaniem gminy.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *