Ogrodzenie na terenie OSP?

Czy można te środki przeznaczyć na wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP, jeżeli działka jest własnością Straży?

Zakres zadań, których koszty finansuje gmina w związku z
funkcjonowaniem OSP określa art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej. Są to koszty dotyczące:
– wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,
– ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej,
– okresowych badań lekarskich.

Wydatek na wykonanie ogrodzenia wokół remizy na działce stanowiącej własność OSP może być poniesiony z budżetu gminy wówczas, gdy zostanie wykazany związek tego przedsięwzięcia z wyposażeniem, utrzymaniem czy zapewnieniem gotowości bojowej jednostki OSP. Wydaje się, że wiarygodne uzasadnienie takiego związku będzie trudne. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał należytego uzasadnienia w tej kwestii, tj. nie zostanie w nim wskazane, na jakiej podstawie gmina miałaby ponieść taki wydatek w świetle ustawy o ochronie przeciwpożarowej, powinien zostać odrzucony. Wynikające z realizacji tego przedsięwzięcia przysporzenie majątkowe OSP można uzasadniać tylko związkiem poniesionych kosztów z zadaniami podlegającymi finansowaniu przez gminę według ustawy.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *