Zakup strojów i sprzętu sportowego?

Czy można sfinansować zakup strojów sportowych i drobnego sprzętu sportowego dla piłkarskiego klubu sportowego działającego w sołectwie?

 

 

Niewątpliwym jest, że warunkiem realizacji przez drużynę piłkarską działająca na terenie sołectwa zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a także promocji gminy jest posiadanie minimalnego wyposażenia w sprzęt i stroje. Wydatek na taki cel należy uznać za służący realizacji zadań gminy. Wójt (burmistrz) nie ma zatem prawnych podstaw do odrzucenia wniosku w świetle art. 4 ust. 3 i art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim.
Wymaga to więc ustalenia sposobu wydatkowania tych środków.

Odrębną kwestia jest bowiem sposób sfinansowania tego zakupu. Zależy on w głównej mierze od tego, czy klub działa w formie stowarzyszenia czy też działa nieformalnie (np. bierze udział wyłącznie w rozgrywkach ligi gminnej). Niektóre r.i.o. wymagają, aby wszystkie wydatki związane z realizowanymi przez stowarzyszenie zadaniami gminy były finansowane w formie dotacji. Wydatkowanie środków uchwalonych przez sołectwo byłoby wówczas uzależnione od złożenia właściwego wniosku o udzielenie dotacji przez stowarzyszenie i wyboru jego oferty w konkursie. Aczkolwiek w przypadku niewielkich klubów (np. uczniowskich klubów sportowych) bezwzględne wymaganie trybu dotacyjnego należy uznać za nieadekwatne do zakresu realizowanych zadań oraz możliwości organizacyjnych klubu do ewidencjonowania i wydatkowania środków publicznych.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *