Wycieczka?

Czy z funduszu sołeckiego można przeznaczyć kwotę na wynajem autokaru na wycieczkę sołecką oraz bilety do muzeum na tej wycieczce?

 

 

Wynajęcie autokaru na wycieczkę „sołecką” budzi poważne wątpliwości co do zgodności z zakresem zadań gminy. Z pewnością ogólne pojęcie „wycieczka” zawarte we wniosku nie może stać się podstawą wydatkowania środków z budżetu na koszty przejazdu. Trudno uzasadnić związek takiej wycieczki z jakimkolwiek zadaniem gminy. Możliwym uzasadnieniem pokrycia z budżetu kosztów przejazdu mieszkańców sołectwa na tzw. „wycieczkę” wydają się takie zadania gminy, jak kultura, promocja czy współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (w przypadku wyjazdu zagranicznego) – art. 7 ust. 1 pkt 9, 18 i 20 ustawy o samorządzie gminnym.

Przejazd będzie jednak wówczas jedynie jednym z kosztów związanych z realizacją któregoś z wymienionych zadań. Sam przejazd mieszkańców sołectwa, w niewidomym do końca celu z punktu widzenia zadań gminy, nie może być finansowany z budżetu, a więc i funduszu sołeckiego.

Zakup biletów do muzeum budzi mniejsze wątpliwości. Można go uznać za sposób realizacji zadań gminy z zakresu kultury. Wyjazd do muzeum może również stanowić uzasadnienie poniesienia kosztów przejazdu. Przy czym pamiętać należy, że nie da się obiektywnie ocenić wszystkich cech takiego wyjazdu jako zgodnego z zadaniem gminy. Poważne wątpliwości budziłoby np. zorganizowanie 3-dniowego wyjazdu na odległość 500 km, w czasie którego oficjalnie odwiedzono by tylko muzeum

Mając na uwadze powyższe wątpliwości, tego typu zamierzenia raczej nie powinny być uchwalane przez zebrania wiejskie.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *