Festyn w sołectwie?

Czy Wójt mając do wyboru różne formy finansowania przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez sołectwa w ramach funduszu sołectwa może zlecić w formie dotacji podmiotowej organizację festynów w sołectwie dla Gminnego Ośrodka Kultury?

 

 

Po pierwsze należy wskazać na błędne założenie, iż w formie dotacji podmiotowej można zlecić GOK organizację festynu. Dotacja podmiotowa dotyczy ogólnego dofinansowania bieżącej działalności dotowanego podmiotu, a nie konkretnych celów.

Mając na uwadze, że z uzasadnienia do ustawy o funduszu sołeckim wynika, iż wydatki w ramach funduszu to „normalne” wydatki budżetu gminy, a także, iż – z istoty dotacji podmiotowej – nie da się powiązać wydatku budżetowego wykonanego w formie dotacji podmiotowej z konkretnym przedsięwzięciem, właściwe byłoby poniesienie wydatków na realizację festynu bezpośrednio z budżetu. Jeżeli dotychczas festyny w danym sołectwie były organizowane i koszty ponoszone były przez GOK, to właściwe byłoby w takiej sytuacji zmniejszenie dotacji podmiotowej dla GOK o odpowiednią kwotę. Oczywiście powyższe uwagi nie stoją na przeszkodzie, aby GOK zajmował się stroną organizacyjną czy kulturalną festynu – jedynie koszty byłyby opłacane przez urząd gminy.
Podstawowym problemem jest bowiem kwestia posiadania przez wójta odpowiednich dokumentów, poświadczających wydatki budżetu wykonane „w ramach funduszu”, jak tego wymaga art. 2 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim. Może to bowiem mieć istotne znaczenie z punktu widzenia otrzymania zwrotu części wykonanych wydatków z budżetu państwa.

Rafał Trykozko, ekspert w zakresie finansów publicznych, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim (Taxpress, Warszawa, 2009)

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *