Fundusz sołecki na rewitalizację parku

Fundusz sołecki można przeznaczyć na modernizację dzierżawionego przez gminę parku: postawienie ławek, usytuowanie alejek i uzupełnienie drzewostanu.

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na rewitalizację parku, który od PKP dzierżawi gmina?

Tak, jest to możliwe. Sprawę opisuje Słowo Podlasia.pl:

Sprawa dworca i terenu wokół niego leży na sercu sołtys wsi Ewie Lipowieckiej. Świadczą o tym nie tylko słowa. Przede wszystkim na skutek jej starań gmina wydzierżawiła teren parku obok dworca, co było warunkiem do starań o pozyskanie funduszy unijnych na rewitalizację wsi. Mieszczącą się na tym odcinku piwnicę (służyła kiedyś za magazyn nafty do oświetlania lamp na peronach), wpisaną obecnie do wojewódzkiej ewidencji zabytków, doprowadzono na zewnątrz – z uwagi na stan techniczny – do stanu pierwotnego.

Zakupiono pojemniki na śmieci, zasadzono drzewa. Tylko w tym roku fundusz sołecki został prawie w całości przeznaczony na modernizację parku: postawienie ławek, usytuowanie alejek i uzupełnienie drzewostanu.

Tekst Kamili Kolędy Co dalej z XIX-wiecznym budynkiem dworca PKP w Chotyłowie opublikowany w Głosie Podlasia.pl można przeczytać tutaj.

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *