Czy w gminie Pisz będzie fundusz sołecki?

W marcu 2012 r. radni Pisza podejmą decyzję czy po raz pierwszy wyodrębnić w gminie fundusz sołecki.

W styczniu sołtysi otrzymali od skarbnik gminy pierwsze informacje dotyczące funduszu sołeckiego, warto aby informacje zostały przekazane mieszkańcom. Sołtysi i mieszkańcy zadali wiele pytań dotyczących funduszu, trafnie zauważając, iż nie wszystkie ich inicjatywy mogą zostać zrealizowane z funduszu sołeckiego i w wielu przypadkach będzie potrzeba pomoc gminy. Część wypowiedzi nie ma jednak umocowania w obowiązującym prawie – np. sołtysi nie muszą prowadzić księgowości, a pieniędzy z funduszu sołeckiego nie trzeba przeznaczyć na budowanie dróg bądź budowę świetlic. To na co pójdą pieniądze, jest wolną wolą mieszkańców.

Są gminy, w których nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, do takich gmin należy Pisz. Rzetelna wiedza i na temat funduszu sołeckiego wydaje się być niezbędna, aby decyzja o jego wyodrębnieniu bądź nie wyodrębnieniu została podjęta z pełną odpowiedzialnością wobec mieszkańców gminy.

Relacja ze spotkania sołtysów z urzędnikami urzędu gminy w Piszu zamieszczona została w Gazecie Olsztyńskiej. Artykuł oraz filmy ze spotkania dostępne są od 18 stycznia 2012 r. na stronie Gazety Olsztyńskiej tutaj.

Autor/ka: Karol Mojkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *