Czas podjąć uchwałę! Wniosek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich do Rad Gmin

W związku z ustawowym obowiązkiem podjęcia uchwały dot. funduszu sołeckiego przez Rady Gmin, Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich kieruje do wybranych Rad Gmin wniosek z artykułu 241 Kodeksu Podstępowania Administracyjnego.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim na radach gmin ciąży obowiązek podjęcia decyzji o wyrażeniu zgody bądź nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w gminie funduszu sołeckiego. Rady gmin mają czas na podjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego do 31 marca – jest to termin nieprzekraczalny.

Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich kieruje wniosek z artykułu 241 Kodeksu Podstępowania Administracyjnego przede wszystkim do gmin, które w ubiegłych latach nie podjęły żadnej uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego oraz do gmin, w których Biuletynach Informacji Publicznej wg stanu na styczeń 2011 roku nie znajduje się uchwała z 2010 roku, dotycząca wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

Tutaj udostępniamy w/w wniosek.

Złożenie wniosku stanowi prostą formę skłonienia rady gminy do podjęcia uchwały odnośnie funduszu sołeckiego. Wniosek może złożyć każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi: „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”. Rada gminy zobligowana jest w czasie 30 dni zająć stanowisko wobec złożonego wniosku.

Obowiązek podjęcia uchwały o funduszu sołeckim nałożony jest ustawą – nie podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego przez radę gminy stanowi złamanie prawa. Obowiązkiem organów gminy, zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu, jest podejmowanie działań mających na celu wykonywanie nałożonych ustawą obowiązków. Ustawa o funduszu sołeckim wyznacza termin do podjęcia takiej uchwały, którego dochowanie – w przypadku zgody – umożliwia terminowe wykonanie pozostałych czynności w trakcie trwania procedury.

Należy również pamiętać o konsekwencjach jakie mogą wynikać z nie zajęcia się kwestią wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu soleckiego przez radę gminy pod postacią odpowiedniej uchwały. Niepodjęcie uchwały przez radę gminy może bowiem zostać zinterpretowane jako zaniechanie prawotwórcze w świetle art. 101a ustawy o samorządzie gminnym, czy też wypełnienie przesłanek wskazanych w art. 96 ustawy o samorządzie gminnym.

Podstawa prawna:

Ustawa o funduszu sołeckim

Kodeks Postępowania Administracyjnego 

Ustawa o samorządzie gminnym

Autor/ka: Karol Mojkowski

  • Maria

    i co z tego,że nie podejmą uchwały w sprawie funduszu,nic radzie z tego powodu nie grozi,za takie łamanie prawa nie ma konkretnych kar.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *