Czas na korektę funduszu sołeckiego

Rzeczpospolita: Główny Urząd Statystyczny poinformował o liczbie ludności na 31 grudnia 2011 r. Wójtowie mogą zweryfikować wysokość środków w 2013 r.

Jak informuje dziennik Rzeczpospolita w opublikowanym 21 sierpnia 2012 r. artykule Michała Cyrankiewicza Czas na korektę funduszu sołeckiego, 13 sierpnia 2012 r. Główny Urząd Statystyczny podał dane o liczbie mieszkańców gmin według stanu na 31 grudnia 2011 r. Była to informacja niezbędna dla zgodnego z prawem wyliczenia kwoty funduszu sołeckiego. Ponieważ do 31 lipca wójtowie i burmistrzowie podali już sołtysom wyliczenia dotyczące funduszu, teraz może nastąpić powtórne wyliczenie i podanie rzeczywistych kwot pieniędzy przypadających na sołectwo.

Posługując się najnowszymi danymi, wójtowie mogą wysokość funduszu na 2013 r. wyliczyć ponownie i przekazać sołectwom poprawione informacje.

Ważne, aby korekta wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwa nastąpiła przed zebraniami wiejskimi!

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *