Czas jest po stronie sprawnych sołectw

30 września mija ostateczny termin, w którym sołectwa mogą składać wnioski o sfinansowanie zadań z funduszu sołeckiego. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu sołectwach instytucja funduszu sołeckiego zagości po raz pierwszy warto szukać możliwych sposobów na wsparcie sołectw w przygotowaniu dobrego wniosku. Wymogi merytoryczne i formalne jakie musi spełnić wniosek, choć nie są zbyt wygórowane, to jednak mogą powodować problemu  Dodatkową trudność niewątpliwie sprawia konieczność zgodności wniosku ze strategią rozwoju gminy oraz zadaniami własnymi gminy.

Dlaczego czas ma znaczenie?

Raz złożony wniosek, jeśli zostanie odrzucony, można poprawić i ponownie przedstawić. Bez względu na to, czy odrzucenie wniosku nastąpiło ze względów formalnych lub merytorycznych, decyzja wójta odrzucająca wniosek powinna zawierać uzasadnienie, dlaczego dany wniosek nie spełnia kryteriów ustawowych. Ta wiedza pozwala na jego poprawienie i ponowne złożenie. Dlatego też warto, aby sołectwa swoje wnioski składały jak najwcześniej.

Przypominamy, że wójt, burmistrz jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia wniosku przez sołtysa poinformować go o tym, że wniosek został odrzucony.

Na przykład, gdy sołectwo złoży wniosek w dniu 1 września to już 8 września będzie wiedziało, jeśli wniosek nie przejdzie weryfikacji formalnej wójta (burmistrza). Dlatego też sołtys ma czas na ponowne zwołanie zebrania wiejskiego i przyjęcie wniosku, z którego wyeliminowane zostaną błędy. Tak więc czas działa na korzyść tych które sprawnie i wcześnie przygotują wnioski. Mają bowiem realną możliwość na poprawienie i ponowne złożenie wniosku do wójta.

W Komentarzu do ustawy o funduszu sołeckim autorstwa Rafała Trykozko, czytamy: nic nie stoi na przeszkodzie, aby zebranie wiejskie zebrało się np. dwukrotnie w sprawie uchwalenia wniosku. Jeżeli pierwsze zebranie odbyło się odpowiednio wcześnie (np. jeszcze w sierpniu), a uchwalony przez nie wniosek został niezwłocznie wniesiony do wójta (burmistrza) i następnie odrzucony, to w sytuacji gdy czas pozostały do 30 września pozwala na zwołanie kolejnego zebrania i uchwalenie prawidłowego wniosku, żaden przepis nie stoi na przeszkodzie, aby przed ustawowym terminem 30 września złożyć prawidłowy wniosek. (patrz: Rafał Trykozko, Komentarz do ustawy o funduszu sołeckim, Taxpress, Warszawa, 2009, str. 55).

W przypadku, gdy nie ma czasu i możliwości wniesienia poprawek, jedyne co pozostaje w przypadku odrzucenia wniosku, to pisanie odwołania do Rady Gminy.

Podsumowując: wcześniejsze przygotowanie i złożenie wniosku daje możliwość jego ponownego złożenia po dokonaniu poprawek. Czas pozostały do dnia 30 września umożliwia zwołanie zebrania wiejskiego i przegłosowania poprawionego wniosku, tak aby do dnia 30 września został złożony do wójta, burmistrza.

Darek Kraszewski

Autor/ka: Darek Kraszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *