Budżet obywatelski w miastach? Ekspertyza prawna.

Publikujemy ekspertyzę prawną autorstwa Rafała Trykozko, dotyczącą możliwości wprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach.

Jakie zmiany są potrzebne, aby mieszkańcy miast mogli decydować o budżecie gminy?

Fundusz sołecki stworzył rozwiązanie, na które z zazdrością patrzą mieszkańcy miast. Funkcjonująca już ponad cztery lata w kilkunastu tysiącach sołectw możliwość wiążącego decydowania o części budżetu gminy pokazała, że mieszkańcy doskonale wiedzą, co jest im potrzebne. Dlatego od dwóch lat można zaobserwować próby tworzenia podobnych rozwiązań w miastach  – tak zwanych budżetów partycypacyjnych (obywatelskich). Jednak możliwości tworzenia w miastach rozwiązań podobnych do funduszu sołeckiego są prawnie ograniczone.

Dlatego też prezentujemy wyjściową ekspertyzę prawną, jaką sporządził dr Rafał Trykozko, wybitny specjalista w zakresie finansów publicznych, wskazującą na uwarunkowania funkcjonowania budżetu obywatelskiego w miastach oraz na zakres możliwości przyznania miejskim jednostkom pomocniczym uprawnień do określania finansowanych z budżetu zadań, w sposób wiążący organy gminy, na zasadach zbliżonych do funduszu sołeckiego.

Z ekspertyzą prawną można zapoznać się TUTAJ.

Przedmiot ekspertyzy

Podstawowym problemem będącym przedmiotem ekspertyzy jest analiza możliwości przyznania jednostkom pomocniczym utworzonym na terenach miast podobnych uprawnień jak przyznane na terenach wiejskich sołectwom na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, tj. prawa do podejmowania decyzji wiążących organy gmin miejskich w zakresie określenia przeznaczenia pewnej puli środków budżetowych. Konstrukcja uprawnień zidentyfikowanych jako dopuszczalne z punktu widzenia porządku prawnego i wyposażających miejskie jednostki pomocnicze w realne uprawnienia wymaga konfrontacji z rozpowszechniającą się praktyką tworzenia w miastach tzw. „budżetów obywatelskich” („partycypacyjnych”) polegających na przyznaniu mieszkańcom pewnych uprawnień w tym zakresie – mimo braku konkretnych regulacji prawnych i niejako „obok” regulacji statutowych stwarzających możliwość przyznawania środków do dyspozycji osiedli (dzielnic) utworzonych na terenie miasta na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

POBIERZ PLIK: Ekspertyza prawna dr Rafała Trykozko dotycząca uwarunkowań funkcjonowania budżetu obywatelskiego w miastach

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *