Dokumenty Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dotyczącymi funduszu sołeckiego

Wykaz gmin województwa wielkopolskiego, które w 2013 roku podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2014 oraz które nie podjęły żadnej uchwały

Wykaz gmin w województwie wielkopolskim, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2013

Wykaz gmin w województwie wielkopolskim, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2012

Komunikat RIO w Poznaniu z 14 sierpnia 2012 r.

Komunikat w sprawie liczby ludności w gminach według stanu w dniu 31. grudnia 2011 r. dla wyliczenia kwoty bazowej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2013 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza, iż podstawą dla obliczenia kwoty bazowej służącej wyliczeniu funduszu sołeckiego powinny być dane o liczbie ludności opublikowane przez Prezesa GUS w dniu 13 sierpnia 2012 r.

Gmina Łęka Opatowska
Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły braku ujęcia wydatków z funduszu sołeckiego w szczegółowej klasyfikacji budżetowej, opartej na uchwale rady gminy. Jak czytamy:

Niespójności w zakresie klasyfikowania wydatków obejmujących wykaz wydatków Funduszu Sołeckiego. Ujęte w tym zał. wydatki sklasyfikowane zostały do działu/rozdziału, podczas gdy wydatki w pozostałych załącznikach ujęte  zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Minimalną szczegółowość planu wydatków budżetowych określają przepisy art. 236 ustawy o finansach publicznych, z tym, że organ stanowiący jst może ustalić większą szczegółowość wydatków (ust. 5). Rada Gminy uchwałą Nr LIII/233/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska postanowiła, że dochody i wydatki winny zostać ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy (§ 6 ust 2 uchwały). Zdaniem Kolegium powyższe dotyczy wszystkich wydatków planowanych w budżecie.

Gmina Chocz

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły błędu drukarskiego, przestawienia cyfr w kwocie.

Gmina Orchowo

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły błędnego ujęcia i klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego.

Gmina Dąbie

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły braku spójności w klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami.

Gmina Kwilcz

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły braku spójności  wydatków w klasyfikacji budżetowej w rozdziałach.

Gmina Krzymów

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły błędnej klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminnego.

Gmina Okonek

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły błędnej klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminnego oraz nadania wydatkom nieprawidłowych nazw zadań.

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły błędnej klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminnego oraz nadania wydatkom nieprawidłowych nazw zadań.

Gmina Pyzdry

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły błędnej klasyfikacji wydatków z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminnego oraz rozbieżności pomiędzy paragrafami.

Gmina Gizałki

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły rozbieżnego przedstawienia wydatków z funduszu sołeckiego w ramach rozdziałów w budżecie gminny.

Gmina Opalenica

Zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyły braku postanowień i załącznika dotyczącego funduszu soleckiego w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

 

Pismo burmistrza gminy Gołańcz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, na pytanie burmistrza gminy Gołańcz

Komentarz do przestawionych dokumentów można znaleźć w artykule Czy istnieje możliwość przekazania środków z funduszu sołeckiego do instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej lub dotacji celowej?


Uchwała XXXII/228/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 1/80/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2010 r.

Komentarz do dokumentów Kalsyfikacja budżetowa wydatków z funduszu sołeckiego

Artykuł Wojciecha Lachiewicza  Fundusz sołecki, a klasyfikacja budżetowa


Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu na temat kwoty bazowej

Polecamy również artykuł Fundusz sołecki – średnia kwota bazowa dla kraju

 

Uchwała nr 141 1302/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2010 roku

Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do burmistrza gminy Kłodawa

Polecamy na ten temat również:

Zmiany w funduszach sołeckich – opinia MSWiA

Zmiany w funduszu sołeckim w MSWiA

 

Uchwała nr 13/11641/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowewj w Poznaniu z dnia 14 lipca 2010 roku

Uchwała nr 14/1200/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowewj w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2010 roku

Autor/ka: Barbara Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *