58 milionów na potrzeby mieszkańców, czyli zwrot z budżetu państwa w 2013 roku

W 2013 roku do budżetów gmin wpłynęło ponad 58 milionów złotych, tytułem zwrotu części wydatków z funduszy sołeckich. Sprawdź jaką kwotę otrzymała Twoja gmina!

58 milionów zwrotu

Publikujemy informację o wysokości dotacji z budżetu państwa przekazanej gminom w 2013 roku, tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2012 r. Warto pamiętać o wysokości zwrotu. Te pieniądze mogą wrócić do sołectw.

infografika - zwrot-  fundusz solecki - 2013 r.

W 2012 roku wydatki z funduszy sołeckich zrealizowało 1140 gmin, z tego 751 gmin wiejskich, 385 gmin miejsko-wiejskich i 4 gminy miejskie na łączną kwotę ponad 233 milionów złotych.

 

ministerstwo finansów_fundusz sołecki_wydatki poniesione w 2012 r.

Źródło tabeli: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego dostępn jest TUTAJ. Dla porównania w 2011 roku wydatki zrealizowało 1103, zaś w 2010 roku 994 samorządy.

Fundusz sołecki w podziale na województwa i gminy

infografika-fundusz solecki-zwrot z budzetu panstwa-2013 r.

Źródło: Monitoring Funduszu Sołeckiego – funduszesoleckie.pl, dane Urzędów Wojewódzkich, dane Ministerstwa Finansów (MF). Informacja MF o wysokości zwrotu części wydatków z funduszy sołeckich, po zaokrągleniu do tys. złotych, dostępna jest TUTAJ.

Informacje dla poszczególnych gmin znajdują się w plikach do pobrania w poniższej tabeli. Każdy może sprawdzić, jaka kwota została wyodrębniona w budżecie gminy na fundusz sołecki w 2011 r., ile pieniędzy zostało wydanych w 2012 r. oraz jaką kwotę otrzymała gmina z budżetu państwa w 2013 r., tytułem zwrotu części wydatków. Kwota zwrotu stanowi 10, 20 lub 30% wydatków na wykonanye w 2012 r. przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

Sprawdź ile zwrotu z budżetu państwa otrzymała Twoja gmina!
Województwo

Kwota funduszy wyodrębniona w budżetach gmin w 2011 r. w zł

Kwota funduszy wydatkowana w 2012 r. w zł                                                
Procent wydanych środków

Kwota zwrotu z budżetu         państwa w 2013 r. w zł

DANE DLA KAŻDEJ GMINY 
Dolnośląskie   20 654 793,3
  17 647 478,87
85%
4 750 283,15
Pobierz
Kujawsko-pomorskie   19 815 531,22
  17 892 300,88
90%
4 274 256,29
Pobierz
Lubelskie   21 697 809,96   18 698 045,01
86%
4 968 027,00
Pobierz
Lubuskie     7 927 802,03
    6 962 308,50
89%
1 873 462,00
Pobierz
Łódzkie   15 581 337,73
  13 437 055,71
86%
3 529 402,79
Pobierz
Małopolskie   16 267 871,17     9 690 602,77
59%
3 200 430,00
Pobierz
Mazowieckie
  33 443 165,97
  8 033 701,71
Pobierz
Opolskie     9 924 237,96
    8 514 588,51
86%
2 396 908,95
Pobierz
Podkarpackie   20 843 817,95   18 137 957,79
87%
4 300 980,32
Pobierz
Podlaskie     9 270 479,39     8 108 128,21
87%
2 132 035,00
Pobierz
Pomorskie   13 778 509,98   12 006 606,91
87%
2 383 660,18
Pobierz
Śląskie   10 920 613,31    9 748 664,18
83%
2 751 517,92
Pobierz
Świętokrzyskie   11 794 440,17
    9 257 411,54
78%
2 500 861,77
Pobierz
Warmińsko-mazurskie   13 382 155,00
  11 609 203,40
87%
2 447 235,36
Pobierz
Wielkopolskie   28 918 074,00
  25 825 897,72
89%
6 782 455,49
Pobierz
zachodniopomorskie   11 734 939,81     9 447 468,00
80%
2 039 016,33
Pobierz
OGÓŁEM 58 363 232 zł
 

Dane umieszczone w odnośnikach publikujemy w formie otrzymanej z Urzędów Wojewódzkich.

Wyjątek stanowi opis sytuacji w województwie mazowieckim. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, jako jedyny w kraju, nie gromadzi danych dotyczących kwoty wyodrębnianych funduszy sołeckich, podobnie RIO w Warszawie nie posiada powyższych informacji (wyjaśnienia RIO z 12 listopada 2013 r. dostępne są TUTAJ). Dane dotyczące wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2012 r. dla 133 gmin województwa mazowieckiego opublikujemy po uzyskaniu odpowiedzi ze wszystkich samorządów.

Szczegółowe dane za lata 2011 oraz 2010 dostępne są do pobrania w teście archiwalnym TUTAJ.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *