Opinia w sprawie stanowiska MRiRW

Publikujemy opinię w sprawie stanowiska MRiRW o wykorzystaniu funduszu sołeckiego jako wkładu do PROW.

Publikujemy uwagi dr Rafała Trykozko, dotyczące stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 4 marca 2014 r. o niezgodności z prawem przeznaczania środków funduszu sołeckiego jako wkładu własnego gminy w małych projektach realizowanych w ramach PROW.

Autor wskazał m.in. że ani ustawa o funduszu sołeckim, ani przepisy przywołanego przez MRiRW rozporządzenia dotyczące warunków otrzymywania pomocy finansowej z PROW nie zakazują przeznaczania środków funduszu sołeckiego. Dr Trykozko zauważył również, że dochodu z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykorzystanych w ramach funduszu nie można uznać za źródło finansowania projektu, ponieważ po pierwsze jest to niemożliwe z punktu widzenia zasad ewidencji, a po drugie sprzeczne z art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zapraszamy do zapoznania się z całym tekstem.

Uwagi dostępne są po kliknięciu poniższego obrazka oraz TUTAJ.

Uwagi - fundusz sołecki

4 lipca 2014 r. złożyliśmy wniosek do Prezesa Rady Ministrów o ujednolicenie stanowiska administracji rządowej w zakresie wykorzystywania funduszu sołeckiego jako wkładu własnego w projektach PROW. 14 lipca 2014 r. nasz wniosek został przekazany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (pismem KPRM o sygn. DSWRU-571-60/12-(6)/14/ID) do rozpatrzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pismo KPRM dostępne jest TUTAJ. O otrzymanej odpowiedzi poinformujemy niezwłocznie.

POBIERZ PLIK: Uwagi dotyczące stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2014 roku o niezgodności z prawem przeznaczania środków funduszu sołeckiego jako wkładu własnego gminy w małych projektach realizowanych w rama

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *