Wnioski do 30 września!

Przypominamy, że wnioski  o środki z funduszu sołeckiego muszą zostać przekazane wójtowi lub burmistrzowi do 30 września. Przekroczenie tego terminu powoduje, że sołectwo nie będzie mogło skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2012!

Wniosek dotyczący środków z funduszu sołeckiego powinien zawierać uzasadnienie dlaczego mieszkańcy sołectwa zdecydowali się właśnie na te działania, jak również oszacowanie kosztów planowanych działań. Zadania, które można sfinansować z  funduszu sołeckiego, powinny spełniać trzy warunki:

•    wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców
•    być zgodne ze strategią rozwoju gminy
•    należeć do zadań własnych gminy.

Do 31 lipca wójt lub burmistrz przekazał sołtysowi informację na temat tego, jaką kwotę tym razem mogą rozdysponować mieszkańcy sołectwa. Dlatego o tym, na co wydać fundusz można dyskutować już wcześniej, tak aby dać mieszkańcom czas i przestrzeń na przedstawianie własnych pomysłów. Do obliczenia kwoty przysługującej sołectwu z funduszu sołeckiego, stosuje się wzór, zawarty w Ustawie o funduszu sołeckim.

Jeśli szukacie pomysłów i porad jak rozmawiać o projektach, jak dyskutować o tym, które należy w pierwszej kolejności zrealizować, polecamy lekturę poradnika Fundusz sołecki krok po kroku.

W razie pytań i wątpliwości na co można przeznaczyć fundusz sołecki, czekamy na pytania do ekspertów pod adresem mailowym: funduszesoleckie@sllgo.pl

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *