Sprawozdanie z realizacji projektu

Czy trzeba sporządzić sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego? Jeśli tak, to jaki jest czas sporządzenia sprawozdania?

Ustawa o funduszu nie przewiduje obowiązku sporządzania sprawozdania z realizacji funduszu sołeckiego. Z punktu widzenia sołectwa ewentualne sprawozdanie lub inne obowiązki w zakresie majątku, którym dysponuje sołectwo może wynikać z przepisów statutu gminy lub statutu sołectwa. W tych aktach mogą być wskazane obowiązki sołtysa odnośnie np. sporządzania raportu z posiadanego majątku. Jednak raz jeszcze wskazuje, że ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje żadnych dodatkowych obowiązków wynikających z samego funduszu sołeckiego.

Autor/ka: Szymon Osowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *