Fundusz sołecki w danych Ministerstwa Finansów

Ile procent wydatków gmin stanowi fundusz sołecki? Fundusz sołecki w świetle Sprawozdań z wykonania budżetu państwa, Ministerstwa Finansów. 

Fundusz sołecki w danych Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów w publikowanym rokrocznie Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa, Informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego ujmuje dane dotyczące funduszy sołeckich, stanowiących część budżetów gmin.

2010 r.

W 2010 r. wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiły 993 gminy i jedno miasto na prawach powiatu. Udział wydatków funduszu sołeckiego we wszystkich wydatkach jednostek samorządu terytorialnego wynosił mniej niż 0,1% (1/1000)! Dla gmin wiejskich udział funduszu sołeckiego w budżetach gmin wyniósł zaledwie 0,3%. Za skromne środki funduszy sołeckich wykonane zostały tysiące przedsięwzięć.

Ministerstwo Finansów - SLLGO - Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010

2011 r.

W 2011 roku, drugim roku realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, wydatki wykazały 1103 jednostki samorządu terytorialnego, co obrazuje poniższa tabela.

Ministerstwo Finansów - SLLGO - Sprawozdanie z wykonania budżetu 2011

Fundusz sołecki rośnie

Do funduszu sołeckiego – jak wskazują dane Regionalnych Izb Obrachunkowych – przystępuje coraz więcej gmin. W województwach, w których Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich spotkało się na wojewódzkich konferencjach (podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) jednocześnie spadł odestek gmin, nie podejmujących żadnych decyzji dotyczących funduszu sołeckiego.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2012 50,4% gmin zdecydowało się wyodrębnić fundusz sołecki, co stanowi kilkuprocentowy spadkek w stosunku do roku poprzedzającego. Krótka relacja z konferencji mającej miejsce 2 lipca 2012 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim dostępna jest tutaj.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - SLLGO - Fundusz sołecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy nadzieję wspólnie wymienić doświadczenia i podzielić się informacjami na kolejnych konferencjach, które skierowane są bezpośrednio do mieszkańców sołectw. Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 lipca w Ełckim Centrum Kultury w Ełku. Ze względu na duże zainteresowanie, to trzecie spotkanie w województwie warmińsko-mazurskim, zapraszamy mieszkańców sołectw i wszystkich zainteresowanych.

O terminach kolejnych konferencji będziemy informować. W porozumieniu z Wojewodami i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, konferencje odbędą się w każdym województwie.

Materiały źródłowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego dostępne jest tutaj.

Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego dostępne jest tutaj lub tutaj.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *