Odwołanie uchwały i pozaustawowy sposób realizacji funduszu sołeckiego?

W miesiącu czerwcu podjęta została uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2010. W miesiącu sierpniu Pan Burmistrz spotkał się z sołtysami i zaproponował inne rozwiązanie, tj. działanie funduszu w naszej gminie na dotychczasowych zasadach wprowadzane zarządzeniem Burmistrza. Sołtysi, bojąc się, że nie poradzą sobie z nowymi procedurami wyrazili zgodę na takie rozwiązanie. 1 października Pan Burmistrz wprowadził do porządku

» Read more

Wsparcie szkoły wiejskiej?

Czy z funduszu sołeckiego można zakupić kserokopiarkę do małej szkoły wiejskiej prowadzonej przez stowarzyszenie? Szkoła jest prowadzona  przez rodziców, którzy są mieszkańcami wsi i na zebraniu wiejskim uchwalili, aby cześć środków finansowych z funduszu sołeckiego przeznaczyć na ten cel. Szkoła ta jest głównym ośrodkiem kulturalnym w mojej miejscowości. Spełnia rolę edukacyjną, integracyjną oraz kulturalną i co najważniejsze jest naszym miejscowym

» Read more
1 23 24 25