Co się dzieje z funduszem sołeckim?

Jesienią 2009 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgromadziło i opublikowało dane ilustrujące liczebność gmin w poszczególnych województwach, które zdecydowały się na przyjęcie uchwał wyodrębniających fundusz sołecki w budżecie na rok 2010. Liczba gmin, które zdecydowały się na ten krok wynosi 1096, co stanowi 47,86% gmin. Wynika z tego, że prawie połowa gmin w Polsce zdecydowała się na wyodrębnienie funduszy

» Read more

Polskie drogi, czyli fundusze sołeckie w pytaniach do przedstawicieli gmin

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zrealizowało w osiemdziesięciu losowo wybranych gminach województwa mazowieckiego badanie, dotyczące wyodrębniania funduszu sołeckiego z budżetu gminy. Rozmawialiśmy z przedstawicielami gmin pytając, między innymi, o główne  przyczyny podjęcia uchwały o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu.

» Read more
1 13 14 15