Czy wydajemy pieniądze z funduszu sołeckiego?

Mamy już pierwsze dane dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2010. Choć niepełne, dane te pokazują skalę wyodrębniania funduszu, jego realnego wydatkowania, jak również pieniędzy, które wrócą do gmin w formie zwrotu z budżetu państwa.

» Read more

Zagrożenia, które niesie projekt nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim

Będący obecnie przedmiotem prac w Sejmie RP senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim (druk 4192) oraz niektórych innych ustaw zawiera postanowienia, których uchwalenie stanie się źródłem chaosu i dezorganizacji w procesach planowania i wykonywania budżetów gmin.

» Read more
1 2 3 4 5 6 11