Czy realizację projektu można podzielić na dwa lata?

Przyjmując, że sołectwo samo realizuje przedsięwzięcie w kolejnym roku (bo realizacja projektu może nastąpić dopiero w roku 2011), czy w takim przypadku pieniądze z funduszu na rok 2010 mogą zostać wydane na materiały i usługi, a następnie za rok w ramach projektu /zgodnie z kosztorysem złożonym pod projektem zostanie zrealizowane przedsięwzięcie. Czy można w jednym roku kupić materiały, a w

» Read more

Zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

Czy dopuszczalna jest zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego (w trakcie roku budżetowego) zgłoszona przez mieszkańców danego sołectwa w formie wniosku? W kwietniu bieżącego roku wpłynął do wójta wniosek  zebrania wiejskiego o zmianę przeznaczenia środków zaplanowanych do realizacji w 2010 r.  Czy Rada Gminy może dokonać zmiany na mocy uchwały w sprawie zmian w budżecie? Czy w tym temacie będzie jednolita

» Read more

Tablica informacyjna i sponsorzy

Sołectwo chce przeznaczyć część środków z funduszu sołeckiego na zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej, która zostanie zamontowana na terenie sołectwa. Część środków na zakup i montaż tablicy, chcą dołożyć przedsiębiorcy z terenu danego sołectwa, którzy w zamian chcieliby się zareklamować na tej tablicy. Pytanie czy taka forma współpracy jest możliwa, oraz w jaki sposób powinna ona zostać zrealizowana oraz w

» Read more

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego – do 31 marca!

Przypominamy, że 31 marca zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim upływa termin podejmowania uchwał w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Nieprzyjęcie uchwały do 31 marca skutkuje brakiem podstaw prawnych do utworzenia funduszu sołeckiego na rok 2011 w oparciu o ustawę oraz niemożliwością uzyskania zwrotu poniesionych wydatków (10 do 30% poniesionych kosztów). Zachęcamy

» Read more

Fundusz Sołecki – Poradnik MSWiA (PDF)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało poradnik dotyczący funduszu sołeckiego. Można go pobrać w formacie pdf nastronie MSWiA oraz tutaj:  Fundusz Sołecki – Poradnik MSWiA (PDF) Poradnik zawiera m. in.: – Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego – Przykładowy wniosek dla sołectw zgłoszenia zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego – Przykładowa uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie

» Read more
1 8 9 10 11