Wyposażenie świetlicy z funduszu?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wyposażenia świetlicy wiejskiej.

» Read more

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na remont budynku OSP, który nie jest własnością gminy?

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na duży remont w budynku OSP (np.: wymianę całości instalacji grzewczej), który nie jest własnością gminy?

» Read more

Remont kapliczki wpisanej do gminnego rejestru zabytków?

Czy można remontować kapliczkę wpisaną do gminnego rejestru zabytków ze środków funduszu sołeckiego?

» Read more
1 2 3