Fundusz sołecki a melioracja, czyszczenie rowów, prace przy stawach, rzekach

W piśmie skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Wójt Gminy Puchaczów zadał następujące pytanie: „czy realizacja przez sołectwo przedsięwzięcia pogłębienia i udrożnienia rowu melioracyjnego, w celu zabezpieczenia mieszkańców sołectwa przed powodzią, jest zasadna o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu gminy – w ramach funduszu sołeckiego. Z dokumentów wynika, iż jest to szczegółowa melioracja.”

» Read more

Fundusz sołecki a inwestycje sakralne i kościelne

W piśmie o sygnaturze RPG/47/2009 skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, Wójt Gminy Puchaczów zadał następujące pytanie: czy realizacja przez sołectwo z terenu gminy zadania obejmującego budowę parkingu na działce należącej do parafii jest zasadna o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu gminy (w ramach funduszu sołeckiego)?

» Read more
1 5 6 7