Realizacja przedsięwzięcia stanowiącego wkład własny do projektu ze środków unijnych

Jedno z sołectw na terenie naszej gminy zaplanowało zadanie pn. „Wkład własny do projektu remontu świetlicy z udziałem środków unijnych – zakup materiałów i wyposażenia”. Pod koniec lutego okazało się że gmina nie jest w stanie w roku kalendarzowym przeprowadzić remontu ze środków unijnych. W związku z tym, czy gmina może zakupić materiały i wyposażenie w ramach funduszu sołeckiego, mimo

» Read more