Co nam przyniósł fundusz sołecki?

Z mojego punktu widzenia wprowadzenie funduszu sołeckiego dało społecznościom wiejskim możliwość większego zaangażowania w sprawy swoich wsi – pisze Zbigniew Tomaszewski, sołtys sołectwa Czmoniec.

» Read more

Prawa i obowiązki sołtysa

Współczesny sołtys oprócz „zacięcia społecznikowskiego” powinien dysponować także wiedzą służącą lepszemu wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem tej funkcji. Dlatego tak ważne jest stworzenie mu warunków umożliwiających stałe podnoszenie kwalifikacji.

» Read more

Notatka z drugiego czytania projektu zmian ustawy

Przedstawiamy notatkę z drugiego czytania senackiego projektu zmiany Ustawy o funduszu sołeckim (druk senacki nr. 1098 i 1098S), mającego miejsce podczas 73. posiedzenia Senatu RP w dniu 31 marca 2011 roku, rozpatrywanego jako piętnasty punkt porządku obrad. Przedstawiciele Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Szymon Osowski i Karol Mojkowski, uczestniczyli w posiedzeniu jako obserwatorzy.

» Read more
1 8 9 10