Sprawozdawczy obowiązek gminy. Czas do 31 lipca!

Do 31 lipca gminy zobowiązane są przesłać informacje dot. funduszu sołeckiego do wojewodów. Czekamy na rozporządzenie MAiC zawierające stosowny wzór formularza dla gmin.

Czekamy na rozporządzenie MAiC

Do 31 lipca gminy zobowiązane są przesłać informację do wojewody o wysokości pieniędzy przypadających z funduszu sołeckiego na sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej. Niedopełnienie tego obowiązku, w myśl nowej Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, skutkuje utratą prawa do zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę z funduszu. Informacja będzie przekazywana przez gminy na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Jak argumentowało MAiC w opublikowanym w kwietniu 2014 r. uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zasadnym pozostaje, aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie najpóźniej z końcem czerwca 2014 r. Według stanu na 3 lipca 2014 r. rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane. Na konieczność przyspieszenia prac nad rozporządzeniem zwracaliśmy uwagę już po przyjęciu nowej Ustawy o funduszu sołeckim. Między innymi dlatego, że prace nad projektem rozporządzenia, jakie musi wejść w życie jeszcze w lipcu br., zostały zaplanowane na czwarty kwartał 2014 r.  

MAiC_Rozporządzenie_Fundusz sołecki_2014 r.

W Biuletynie Informacji Publicznej MAiC znajdują się informacje, dotyczące prac nad rozporządzeniem. Wojewodowie, KRRIO, Ministerstwo Finansów nadesłali uwagi, skutkujące przedstawieniem pod koniec maja 2014 r. nowego projektu rozporządzenia.

Z pracami nad rozporządzeniem można zapoznać się z po kliknięciu poniższego obrazka oraz TUTAJ.

Projekt rozporządzenia MAiC_Prace legislacyjne

Jak poinformowano nas telefonicznie 3 lipca 2014 r. w Departamencie Prawnym MAiC (tel. 22 2455915 oraz 22 2455829) jest szansa, że rozporządzenie pojawi się w nadchodzącym tygodniu.

Z przekazanych nam informacji wynika, że na organizowanej przez Senat RP 2 lipca 2014 r. konferencji (więcej informacji TUTAJ), nie została poruszona kwestia powyższego rozporządzenia.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *