Fundusz sołecki a art. 240a Ustawy o finansach publicznych. Ekspertyza.

Publikujemy ekspertyzę o zakazie tworzenia funduszu sołeckiego w związku z art. 240a ust. 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych

Artykuł 240a ust. 5 pkt. 5 a fundusz sołecki

W sierpniu 2013 roku Sejm przyjął nowelizację Ustawy o finansach publicznych. Przyjęte prawo m.in. zawiesiło obowiązek stosowania w 2013 r. ograniczeń związanych z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego, czyli sytuacji w której proporcje długu publicznego do PKB są większa od 50 proc. a mniejsze niż 55 proc. Dzięki przyjęciu nowelizacji rząd mógł podnieść deficyt budżetu państwa z ok. 35 do 51 miliardów złotych.

Przyjęta nowelizacja niesie ze sobą również konsekwencje dotyczące wprowadzania funduszu sołeckiego.

Nowelizacji uległ bowiem artykuł 240a. W tym artykule pojawił się zapis zakazujący tworzenia funduszu sołeckiego, w przypadku wdrażania przez gminę planu naprawczego (chodzi o kwestie związane z brakiem możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–244 Ustawy o finansach publicznych oraz z zagrożeniem realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego). Art. 240a ust. 5 traktuje, iż:

5. W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:
1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Jak pisze dr Rafał Trykozko w przygotowanej dla Sieci Obywatelskiej ekspertyzie zastosowane sformułowanie o zakazie „tworzenia” funduszu sołeckiego budzi szereg wątpliwości w odniesieniu do przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Ustawa ta nie posługuje się bowiem pojęciem „tworzenia funduszu sołeckiego„.

Wejście w życie nowelizacji Ustawy o finansach publicznych oraz propozycje nowej Ustawy o funduszu sołeckim rodzą praktyczne problemy dla grupy kilkudziesięciu gmin, które przypuszczalnie znajdą się w opisanej przepisem Ustawy trudnej sytuacji finansowej. Nawet jeśli w roku poprzedzającym wdrożenie planu naprawczego gminnych finansów, zostaną uchwalone wnioski o fundusz sołecki, zadanie stojące przed uchwalonym programem naprawczym nakazuje zatem wiązać zakaz „tworzenia funduszu sołeckiego” w okresie realizacji programu z zakazem dokonywania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w latach objętych programem.

Ekspertyza dr Rafała Trykozko dostępna jest TUTAJ.

Ekspertyza_FS

Artykuł Michała Cyrankiewicza Trzy lata bez środków na sołeckie inwestycje, Rzeczpospolita, 6 lutego 2014 r. dostępny jest TUTAJ.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *